In album: vulcanaugmestic

Share album

Vulcan Augmetics chuyên cung cấp thiết bị tay chân giả hỗ trợ người khuyết tật, sản xuất tay robot công nghệ tân tiến. Tổ chức dự án hướng đến người khuyết tật.

logo

logo vulcanaugmestic

Commentaires

Ajouter un commentaire

S'il vous plaît connectez-vous pour pouvoir ajouter des commentaires !