In album: vulcanaugmestic

Share album

Vulcan Augmetics chuyên cung cấp thiết bị tay chân giả hỗ trợ người khuyết tật, sản xuất tay robot công nghệ tân tiến. Tổ chức dự án hướng đến người khuyết tật.

background

background vulcanaugmestic
Vulcan Augmetics là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở tại Singapore, được thành lập năm 2018 với sứ mệnh mang lại cuộc sống độc lập, tự tin và thuận tiện cho người khuyết tật tại Việt Nam và trên thế giới. Vulcan Augmetics chuyên cung cấp thiết bị công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, sản xuất tay robot công nghệ tân tiến với mức giá phải chăng cho người lao động. Tổ chức các dự án cộng đồng hướng đến người khuyết tật có thu nhập thấp và hoàn cảnh đặc biệt.
Phone: 0338 380 737
Địa chỉ: 197 Nguyễn Hoàng, An Phú, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://vulcanux.com/
Social:
https://www.youtube.com/@vulcanaugmestic/about
https://twitter.com/vulcanaugmestic
https://www.pinterest.com/vulcanaugmestic/
https://www.tiktok.com/@vulcanaugmestic/
https://www.facebook.com/vulcanaugmetics/

Comments

Add Comment

Please login to add comments!